Podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. javni poziv – ESRR

Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja je podaljšal rok za oddajo vlog na javni poziv do 30. 11. 2020.


Na LAS sta prispeli dve prošnji za podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2020 – ESRR. Javni poziv je bil objavljen 15. 6. 2020, rok za oddajo vlog pa je 15. 9. 2020. Razlogi za podaljšanje roka za oddajo vlog na javni poziv za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so dolgotrajni postopki pridobivanja dovoljenj in soglasij ter težave pri iskanju partnerstev (predvsem na področju ranljivih skupin – mladi in starostniki, katerih aktivnosti v šolah in domovih za starejše so zaradi ukrepov COVID-19 še posebej omejene).

Upravni odbor LAS je na dopisni seji sprejel podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2020 – ESRR do 30. 11. 2020.

To pomeni, da lahko vlagatelji vloge oddajo namesto do prvotnega roka, to je 15. 9. 2020, do 30. 11. 2020. S tem je predviden začetek izvajanja izbranih operacij v mesecu marcu 2021. Vse ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.