Opis podjetja

 Simbio, podjetje za ravnanje z odpadki, d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 1996. Poleg opravljanja gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki se podjetje ukvarja tudi z različnimi drugimi dejavnostmi.i


Od leta 2009 v okviru podjetja deluje tudi Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko, z letom 2016 pa je podjetje postalo tudi vodilni partner LAS Raznolikost podeželja. Več informacij o podjetju je objavljenih na spletni strani www.simbio.si