OPERACIJE NA OBMOČJU LAS

LAS Raznolikost podeželja vključuje območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Sofinanciranje operacij poteka s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

PODUKREP 19.2 – EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA

PODUKREP 19.2 – EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

PODUKREP 19.3 – SODELOVANJE LAS

Prenosi in spremljajoče datoteke:

______________

Ni datotek za prenose