Ocenjevalna komisija

Lokalna akcijska skupina (LAS) Raznolikost podeželja objavlja

Javni poziv za izbor članov ocenjevalne komisije LAS Raznolikost podeželja za obdobje 2019 – 2021.

Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost projektnih prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo. Ocenjevalno komisijo opredeljuje Pogodba o ustanovitvi in delovanju LAS Raznolikost podeželja. Komisijo sestavlja 5 članov in 2 nadomestna člana. Mandat članov komisije je 2 leti. Imenuje jih Upravni odbor LAS, ki mora pri imenovanju zagotoviti neodvisnost, nepristranskost in strokovnost izbora.

Rok za prijave je 3. 6. 2019.