Objave javnih pozivov

ZAKLJUČENI JAVNI POZIVI

2020

Javni poziv izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2020 – ESRR

Javni poziv izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2020 – EKSRP

2019

Javni poziv za izbor članov ocenjevalne komisije LAS Raznolikost podeželja za obdobje 2019 – 2021.

LAS Raznolikost podeželja s pomočjo objave javnih pozivov zagotavlja možnost dostopa do sredstev za sofinanciranje projektov in operacij vsem zainteresiranim potencialnim upravičencem z območja LAS.

2017

2. javni poziv LAS Raznolikost podeželja  – Evropski sklad za regionalni razvoj javni poziv za leto 2017

2016

1. javni poziv LAS raznolikost podeželja – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – javni poziv za leto 2016