Občine LAS

Območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik je povezano v pogodbeno partnerstvo LAS Raznolikost podeželja.


Namen povezovanja občin je razvoj skupnih potencialov območja in povezovanje javnih, gospodarskih in zasebnih subjektov pri izvajanju operacij, sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP. Občine so sodelovale že v programskem obdobju PRP 2007 – 2013, ko je nalogo LAS izvajalo Društvo “Raznolikost podeželja”.