Občine LAS

Območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik je povezano v pogodbeno partnerstvo LAS Raznolikost podeželja.


Namen povezovanja občin je razvoj skupnih potencialov območja in povezovanje javnih, gospodarskih in zasebnih subjektov pri izvajanju operacij, sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP. Občine so sodelovale že v programskem obdobju PRP 2007 – 2013, ko je nalogo LAS izvajalo Društvo “Raznolikost podeželja”.


 • Mestna občina Celje
 • Trg celjskih
  knezov 9
  3000 Celje
 • www.celje.si
 • Občina Laško
 • Mestna
  ulica 2
  3270 Laško
 • www.lasko.si
 • Občina Štore
 • Cesta XIV.
  divizije 15
  3220 Štore
 • www.store.si
 • Občina Vojnik
 • Keršova
  ulica 8
  3212 Vojnik
 • www.vojnik.si
© Copyright 2023 - Vodilni partner LAS Raznolikost podeželja: Simbio, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija (Izvedba: PLIOR INFOTECH)