Občina Vojnik

Občina Vojnik
Keršova 8
3212 Vojnik
www.vojnik.si


Upravičena območja za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): celotno območje občine Vojnik.
Upravičena območja za sklad ESRR (Evrospki sklad za regionalni razvoj): naselja Vojnik, Frankolovo in Nova Cerkev.