Občina Laško

Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško
www.lasko.si


Upravičena območja za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): celotno območje občine Laško.
Upravičena območja za sklad ESRR (Evrospki sklad za regionalni razvoj): naselji Laško in Rimske toplice.