Novinarska konferenca projekta Čebela BERE med!

Partnerji projekta sodelovanja LAS Čebela BERE med! predstavili izvedene aktivnosti


V torek, 25. 10. 2022, je v prostorih Občine Štore potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelujoči partnerji predstavili izvedbo projekta sodelovanja LAS Čebela BERE med!

Zbrane so nagovorili predsednik LAS Raznolikost podeželja Marjan Kozmus, župan Občine Štore Miran Jurkošek, Tamara Danijel, predstavnica Zavoda Savinja, vodilnega partnerja projekta,  in dr. Andreja Videc, predstavnica Osrednje Knjižnice Celje. Govorniki so predstavili delovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS), pristop LEADER, pomen sodelovanja med partnerji pri pripravi in izvedbi projekta, pomen pridobljene knjižnične opreme za krajane,  izvedene aktivnosti projekta in učinke novih knjižničnih prostorov ter izvedenih izobraževanj v praksi.

Februarja 2020 je 5 LAS pripravilo in oddalo vlogo za projekt Čebela BERE med! v skupni vrednosti 560.191,15 EUR in jo prijavilo na  5. Javni razpis za Podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS), k iga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Junija 2020 so sodelujoči LAS prejeli odločbe o potrditvi operacij in pričeli z izvajanjem aktivnosti. Vrednost sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstev Republike Slovenije je 415.641,02 EUR.

Operacija sodelovanja z naslovom ˝Čebela BERE med!˝ za vse sodelujoče predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Obenem aktivnosti operacije sodelovanja mlade in njihove starše izobražujejo o pomenu čebel za okolje in našo prihodnost.

Na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline je bil urejen večnamenski prostor v Krajevni knjižnici Mozirje, v Šmartnem ob Paki so uredili zunanjo knjižnico oziroma čitalnico, Krajevna knjižnica Ljubno je z investicijo v opremo pridobila nove prostore v Zadružnem domu. V LAS Raznolikost podeželja so investirali v opremo za novo knjižnico v Štorah ter v opremo za Krajevni knjižnici v Laškem in Rimskih toplicah. LAS Mežiške doline je preko operacije uredil grajsko kavarno s čitalnico, s katero je knjižnica pridobila nov prostor za izvajanje aktivnosti in kotiček za lahko branje. LAS Mislinjske in Dravske doline je s projektom uredila dve knjižnici, Knjižnico Radlje ob Dravi in Knjižnico Vuzenica, z nakupom raznolike potrebne opreme. LAS Spodnje Savinjske doline je v Knjižnici Žalec investiral v ureditev vrta, nakup računalniške opreme, pravljične nahrbtnike in premični bralni kotiček.

Vključene knjižnice so pomočjo kupljene opreme in urejenih prostorov izvedle številne aktivnosti, od delavnic, izobraževanj, prireditev… Izobraževanja so bila namenjena okoljevarstvenim vsebinam, ki so za prilagajanje na podnebne spremembe, varovanje okolja in ozaveščanje ključnega pomena. Knjižnice so v svoje aktivnosti vključile gradivo na temo varovanja okolja in trajnostne rabe naravnih virov, v Mežiški dolini pa so vzpostavili koncept Zelene knjižnice. Pomemben prispevek k varovanju okolja predstavlja izdelava inovativnega izobraževalno-didaktičnega pripomočka, to je čebelarskega kotička, v katerem otroke poučujejo o pomenu varovanja čebel in pomenu čebel za naravno okolje. Poleg kotička je svoj delež prispevala tudi pripravljena slikanica. Del vsebin izobraževanja je bil namenjen digitalnemu opismenjevanju, ki je, posebej med starejšimi, potrebno znanje za vsakdanja opravila in večjo vključenost v družbo.