MO Celje

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
www.celje.si


Upravičena območja za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): celotno območje razen naselja Celje.
SKlad ESRR – natančna območja upravičensoti še niso znana.