Izobraževanje za start up podjetništvo, socialno podjetništvo in digitalizacija

Akronim: ABC vitkega podjetništva
Partnerji v operaciji: Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj
Obdobje izvajanja: maj 2021 – december 2022
Vrednost celotne operacije: 59.640,00 EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 32.849,27 EUR

Povzetek operacije:

Namen operacije je zagotoviti ustrezne vsebine za razvoj in vzpostavitev podjetniških priložnosti, vključiti sodobne principe vitkega podjetništva in digitalnih vsebin, s ciljem izboljšanja znanja, dostopa do informacij za zagotavljanje visoke kakovosti življenja in razvitosti območja, ter ohranjanja ali izboljšanja stanja podjetniškega okolja in prilagajanja spremembam po zaključku epidemije.

Razlog za izvedbo operacije je, da je na območju pomanjkanje izobraževalnih podjetniških delavnic s področja lean start-up metodologije, canvas matrike, digitalizacije, delavnice računalniškega kodiranja in vključevanja socialnovarstvenih storitev kot oblike podjetniške priložnosti. Območje ima potenciale, priložnosti, pomembno geografsko lego za razvoj podjetništva na podeželju, družinskega podjetništva in razvito kmetijstvo za razvoj podjetništva.
Zasnova projekta ABC vitkega podjetništva bo zagotovila razvoj novih storitev in tržnih produktov na inovativen način, zato bo postala podjetno inovativno središče za celotno skupnost LAS Celje, Laško, Štore in Vojnik. Udeleženci delavnic bodo otroci, mladi, starejši, ženske, moški in ranljive skupine (brezposelni). Delavnice bodo dostopne za prebivalce območja LAS, ki o podjetniški ideji ali poti šele razmišljajo, kot tako tudi tistim , ki že imajo podjetja ali so samostojni podjetniki in želijo svoje poslovanje nadgraditi z novimi principi podjetništva.
Aktivnosti operacije so usmerjene v pridobitev znanj in izkušenj na treh sklopih vsebin podjetništva:
– ABC podjetništva za razvoj podjetniške ideje in izdelano Canvas matriko – po principih Vitkega podjetništva (Podjetništvo in podjetnik, uspeh in neuspeh, cilji, vizija, poslanstvo, gradnja blagovne znamke, ideje, reševanje problemov, inovativno nadgrajevanje idej, potrebe na trgu in testiranje trga, poslovni modeli, razvoj posla in modeli določanja cene, trženje, prodaja, promocija, digitalizacija promocije in poslovanja, start up principi in lean matrika, pravni vidiki vodenja podjetništva in viri financiranja podjetniških idej.
– Digitalizacija (osnove računalniškega kodiranja, delavnica: Rails Girs in Code cats (12- urne delavnice računalniškega kodiranja in izdelave lastne spletne strani udeležencev); digitalizacija poslovanja in zmanjšanje papirnega poslovanja ter digitalni marketing – kako komunicirati s strankami preko digitalnih medijev (6-urne delavnice: Google, Google analytics, LinkedIn, Facebook) – Kaj deluje in kaj ne!)
– Socialne inovacije – socialno varstvo na domu (socialne inovacije/socialno podjetništvo – kaj to je?, Potrebe na terenu? Kaj uporabniki potrebujejo in pričakujejo?, Izvajanje socialno varstvenih storitev za uporabnike na domu in minimalni pogoji in zakonski okvir izvajanja posameznih dejavnosti.