Objava javnega poziva za sredstva evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Las raznolikost podeželja dne 15. 6. 2020 objavlja 4. Javni poziv za za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju občin celje, laško, štore in vojnik za leto 2020 – EKSRP.
Obvestilo o zaključku javnega poziva: javni poziv se je zaključil 23. 10. 2020. Prispelo je 7 vlog, ki so v fazi pregledovanja in ocenjevanja.

Vlagatelji bodo predvidoma do konca decembra 2020 prejeli obvestila o rezultatih javnega poziva. Izbrane vloge.

Obvestilo o spremembi javnega poziva: upravni odbor las raznolikost podeželja je dne 6. 10. 2020 podaljšal rok za oddajo vlog na javni poziv do 23. 10. 2020.

Obvestilo o načinu oddaje vlog na javni poziv: zaradi ukrepov omejevanja širjenja covid – 19 so od 9. 10. 2020 do nadaljnjega prostori vodilnega partnerja las, družbe simbio d.O.O., za obiskovalce zaprti, zato ne bo možna osebna oddaja vlog na javni poziv v tajništvu vodilnega partnerja.

Vlagatelje pozivamo, da vloge na javni poziv oddajo preko ponudnikov poštnih storitev najkasneje do konca zadnjega dne roka za oddajo, to je 23. 10. 2020, v pravilno opremljeni ovojnici. Šteje se, da je bila vloga oddana pravočasno, če je bila priporočeno oddana na pošto do vključno dne 23. 10. 2020.