Ustvarjanje delovnih mest

V okviru tematskega ustvarjanja delovnih mest so določeni trije cilji s po enim ukrepom:

  • cilj 1.1.: Spodbujanje podjetniške aktivnosti na podeželju,
    • ukrep 1.1.1: Spodbujanje dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev ali povečanje delovnih mest v organizacijah glede na izhodiščne pogoje, ki so že vzpostavljeni,
  • cilj 1.2.: Spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerstvi,
    • ukrep 1.2.1.: Oblikovanje mrež lokalnih akterjev za skupne aktivnosti,
  • cilj 1.3.: Usposabljanja in izobraževanja v podjetništvu in kmetijstvu,
    • ukrep 1.3.1.: Krepitev znanj z usposabljanjem in izobraževanjem podjetnikov, kmetovalcev in drugih organizacij.

Ukrepi so določeni kot aktivnost doseganja, uresničevanja glavnih ciljev. Za ukrepe je predpostavljeno, da se bodo izvajali skozi objavo posameznih javnih razpisov, kjer se bo z razpisnimi pogoji opredelilo pogoje in omejitve za prijavo prijaviteljev projektov oz. operacij.

Z izvajanjem ukrepa 1.1.1: Spodbujanje dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev ali povečanje delovnih mest v organizacijah glede na izhodiščne pogoje, ki so že vzpostavljeni, se pričakuje, da bodo na objavljen javni razpis prijavljeni projekti, katerih eden od glavnih učinkov bo ohranjanje ali ustvarjanje delovnih mest. Prednostno bodo spodbujeni projekti, ki bodo vzpostavljali nova delovna mesta.

Z izvajanjem ukrepa 1.2.1: Oblikovanje mrež lokalnih akterjev za skupne aktivnosti, se pričakuje, da bodo na objavljen javni razpis prijavljeni projekti, katerih eden od glavnih učinkov bo oblikovanje mrež lokalnih akterjev za skupne aktivnosti. Prednostno bodo spodbujeni projekti, ki bodo imeli širok nabor različnih partnerjev (poudarek na strokovnih partnerjih), katerih učinki bodo inovativni, bodo olajševali trženje, skupno promocijo, skupen nastop na trgu, skupne aktivnosti ipd. in bodo omogočali široko in celovito rast in razvoj območja.

Z izvajanjem ukrepa 1.3.1: Krepitev znanj z usposabljanjem in izobraževanjem podjetnikov, kmetovalcev in drugih organizacij, se pričakuje, da bodo na objavljen javni razpis prijavljeni projekti, katerih eden od glavnih učinkov bo priprava in izvedba programov usposabljanj in izobraževanj.  Prednostno bodo spodbujeni projekti, katerih programi bodo udeležencem omogočali pridobitev formalnih oblik izobrazbe (npr. nacionalna poklicna kvalifikacija) in krepitev neformalnih kompetenc prebivalstva, ki bodo udeležencem omogočali lažjo pridobitev zaposlitvenih priložnosti, lažji obstoj na trgu podjetništva in kmetijstva ipd.