Projektne ideje in predlogi območja LAS

Animacijska delavnica za razvoj projektnih predlogov

LAS Raznolikost podeželja pripravlja tretjo spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, ki bo omogočila koriščenje preostalih sredstev za izvedbo projektov na območju LAS.

Januarja ste bili povabljeni k podajanju predlogov idej in vsebin za skupne operacije na območju LAS. Na podlagi prejetih predlogov organiziramo 10. 3. 2021 ob 16.00 uri animacijsko delavnico, ki bo potekala preko povezave ZOOM.

Na delavnici bomo predstavili prejete predloge idej in vsebin, ki smo jih prejeli na LAS, in možnosti umestitve le-teh po skladih in ukrepih SLR. Udeleženci boste lahko v razpravi podali svoja mnenja in ideje o potencialnih vsebinah ter na ta način prispevali k pripravi spremembe SLR v skladu s potrebami območja.

Več informacij najdete v vabilu.

Vabljeni k sodelovanju!