Objava javnega poziva za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj

LAS Raznolikost podeželja dne 15. 6. 2020 objavlja 3. javni poziv za za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2020 – ESRR.

OBVESTILO O SPREMEMBI JAVNEGA POZIVA: Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja je dne 1. 9. 2020 podaljšal rok za oddajo vlog na javni poziv do 30. 11. 2020. 

Javni poziv ESRR 2020

Vloga ESRR 2020

Priloga_01 Finančna konstrukcija ESRR 2020

Priloga_02 Viri financiranja ESRR 2020

Priloga_03 Stroškovnik operacije po aktivnostih ESRR 2020

Spremljajoči dokumenti:

11_a_SLR LAS Raznolikost podeželja

11_b_Navodila o upravičenih stroških ESRR

11_c_Navodila upravičencem za podukrepe 19.2 in 19.3 ESRR

11_d_Navodila za komuniciranje vsebin kohezijske politike 2014-2020

11_e_Navodilo za izpolnjevanje vlog ESRR 2020

11_f_Oprema_ovojnice_ESRR 2020

11_g_Kontaktni podatki LAS

11_h_Osnutek konzorcijske pogodbe ESRR 2020