Delavnica ravnatelji – naročanje živil

Delavnica je potekala v prostorih Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo. Z delavnico smo želeli udeležencem približati vsebine s področja (zelenega) javnega naročanja živil in predstaviti primere dobrih praks in možnosti naročanja sezonske, lokalne in ekološke hrane ter hrane iz shem kakovosti. Delavnica je bila namenjena ravnateljem, pomočnikom ravnateljev, vodjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z javnim naročanjem živil. Udeležilo se je je 15 udeležencev. Projekt Aktiviranje urbanih območij je predstavila dr. Alenka Sajovic, predstavnica LAS Raznolikost podeželja. Predstavitev zelenega javnega naročanje živil in prenos zakonodaje v prakso je predstavila mag. Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje. Tadeja Kvas Majer z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je spregovorila lokalni hrani, shemah kakovosti, katalogih živil in zmanjševanju količin odpadne hrane. Polona Bastič, vodja prehrane na OŠ Vojnik in OŠ Antona Bezenška Frankolovo, je udeležencem predstavila primer dobre prakse sodelovanja z lokalnimi ponudniki. Na koncu delavnice je sledila še razprava udeležencev. Pages Delovanje in sestava organov LAS Raznolikost podeželja za mandatno obdobje 2019-2023 Home Osebna izkaznica LAS Raznolikost podeželja Predstavitev LAS Raznolikost podeželja Pristop v LAS Raznolikost podeželja

Strokovna ekskurzija LAS

23. novembra 2022 smo se predstavniki LAS Raznolikost podeželja odpravili na strokovno ekskurzijo z ogledi dobrih praks na območje LAS Upravne enote Ormož in Destinacije Jeruzalem Slovenija. Strokovne ekskurzije smo se udeležili člani LAS ter ostali zainteresirani, ki so želeli pridobiti informacije in ideje za nadaljnji razvoj ponudbe in trženje lokalnih izdelkov ter storitev.

Srečanje partnerjev eko gajbico prosim

Delovno srečanje je potekalo 22. 11. 2022 v Kulturnem domu Luče. Na začetku sta vse prisotne pozdravila Ivica Orešnik, direktorica vodilnega partnerja LAS, ter predsednik LAS ZSŠD, Franjo Naraločnik. Sledila je predstavitev našega gostitelja in partnerja v operaciji, Občine Luče. Aneta Šiljar je predstavila aktivnosti občine v sklopu operacije Eko gajbico, prosim!.

DELAVNICA RAZVOJ PROJEKTNIH IDEJ

LAS je 13. oktobra 2022 objavil poziv za predložitev projektnih predlogov za izvajanje aktivnosti s področja varstva okolja in ohranjanja narave na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. S pozivom smo spodbudili zainteresirane k podajanju idej oziroma predlogov aktivnosti za skupen projekt celotnega območja LAS.

Razvoj projektnih idej – Vabilo na delavnico

Vabimo vas na delavnico Razvoj projektnih idej, ki bo v torek, 22. novembra 2022, med 16. in 19. uro v prostorih Restavracije Etra, Bukovžlak 101, Teharje. Na delavnici boste lahko vsi zainteresirani sodelovali z idejami in na podlagi prejetih projektnih predlogov pomagali izoblikovati vsebine in aktivnosti skupnega projekta.

Martinovanje in preplet zgodb lokalnih kmetij

LAS Raznolikost podeželja v sodelovanju z Občino Štore, Društvom vinogradnikov in kletarjev Polič Štore, Športno kulturnim društvom Rudar Pečovje ter lokalnimi kmetijami organizira Martinovanje s prepletom zgodb lokalnih kmetij.