Drugo podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. javni poziv – ESRR

Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja je dne 23. 11. 2020 podaljšal rok za oddajo vlog na javni poziv do 15. 1. 2021


Upravni odbor LAS je na 3. dopisni seji sprejel podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2020 – ESRR do 15. 1. 2021.

To pomeni, da lahko vlagatelji namesto do 30. 11. 2020 oddajo vloge do 15. 1. 2021. Vse ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.

Vlagatelji, ki ste kljub omejitvam zaradi ukrepov COVID – 19 uspeli pripraviti vloge, jih lahko oddate že prej, da ne bo pretekel rok, predviden za veljavnost ponudb (60 dni) in potrdila FURS (30 dni).

Zaradi ukrepov omejevanja širjenja COVID – 19 so od 9. 10. 2020 do nadaljnjega prostori vodilnega partnerja LAS, družbe Simbio d.o.o., za obiskovalce zaprti, zato ne bo možna osebna oddaja vlog na javni poziv v tajništvu vodilnega partnerja. Vlagatelje pozivamo, da vloge na javni poziv oddajo preko ponudnikov poštnih storitev najkasneje do konca zadnjega dne roka za oddajo, to je 15. 1. 2021, v pravilno opremljeni ovojnici. Šteje se, da je bila vloga oddana pravočasno, če je bila priporočeno oddana na pošto do vključno dne 15. 1. 2021.