14. Skupščina LAS Raznolikost podeželja

Člani LAS Raznolikost podeželja na Skupščini potrdili dva skupna projekta območja LAS


V sredo, 11. 5. 2022, je na Frankolovem potekala 14. Skupščina LAS Raznolikost podeželja. Udeleženci so potrdili Poročilo o delovanju LAS za leto 2021, Načrt dela LAS za leto 2022 in višino članarine za leto 2022. Na predlog Upravnega odbora LAS je Skupščina potrdila tudi dva projekta  za neposredno potrditev.

Projekt na temo lokalne oskrbe in ranljivih skupin bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in oddan v odobritev na MGRT. V projektu bodo sodelovali LAS Raznolikost podeželja, Občina Laško, Občina Vojnik, Kmetijska zadruga Laško, STIK Laško, Zavod Vozim in Društvo paraplegikov JZ Štajerske. Namen načrtovanih aktivnosti projekta je predstavitev lokalne ponudbe območja prebivalcem urbanih območij LAS ter vključevanje ranljivih skupin, predvsem oseb s posebnimi potrebami in mladih, v družbo.

Obdobje izvajanja: maj 2022 – junij 2023.
Skupna vrednost projekta: 232.614,99 EUR.
Upravičeni stroški: 196.807,73 EUR.
Sredstva ESRR: 157.446,18 EUR.

Sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 80 %.

Načrtovane aktivnosti po partnerjih:
Občina Laško: nakup 4 prodajnih stojnic Cubie.
Občina Vojnik: oprema prostora za TIC in predstavitveni terminal.
KZ Laško: nakup 4 prodajnih avtomatov.
LAS Raznolikost podeželja: aktivnosti za spodbujanje uporabe lokalne hrane v šolah in vrtcih, izobraževanje za ponudnike z območja, promocijske zgodbe za predstavitev ponudbe, fotografiranje in snemanje lokalne ponudbe, organizacija prireditev, skupen promocijski material, vodenje in koordinacija projekta.
STIK Laško: natečaj za pripravo jedi z laškim pivom in delo s ponudniki.
Zavod VOZIM in Društvo paraplegikov JZ Štajerske: aktivnosti za ranljive skupine – nakup ročnih invalidskih koles (e-hand bike) in električnih priklopov za invalidske vozičke za izposojo. Izvedba izobraževalnih srečanj v osnovnih šolah in sodelovanje na prireditvah (zdravo življenje, predstavitev poti, medgeneracijska športna druženja).

Projekt na temo ureditve počivališč za avtodome in  športnega parka bo sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in oddan v odobritev na ARSKTRP.

Namen načrtovanih aktivnosti projekta je ureditev postajališč za avtodome in športnega parka s fitnesom na prostem ter s tem zagotovitev primerljive infrastrukturne opremljenosti na območju LAS. Projektni partnerji bodo z načrtovanimi aktivnostmi prebivalcem in obiskovalcem območja LAS omogočili kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja.

Obdobje izvajanja: junij 2022 – december 2022.
Skupna vrednost projekta: 204.602,50 EUR
Upravičeni stroški: 139.802,86 EUR
Sredstva EKSRP: 118.832,43 EUR

Sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 85 %.

Načrtovane aktivnosti po partnerjih:
Občina Laško: Ureditev postajališč za avtodome na Šmohorju.
Občina Vojnik: Ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku.
CPU d.o.o.: Izvedba treh sklopov delavnic za ranljive skupine.
Občina Štore: Ureditev postajališča za avtodome pri Domu na Svetini.
LAS Raznolikost podeželja: vodenje in koordinacija projekta.