Predstavitev javnih pozivov LAS Raznolikost podeželja

LAS Raznolikost podeželja je 15. 6. 2020 objavil javna poziva za izbor operacij za doseganje ciljev SLR, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev javnih pozivov in priporočil LAS za pripravo vlog je bila  v sredo, 17. 6. 2020, ob 17.00 uri v Kulturnem domu v Vojniku. LAS bo poleg svetovanja upravičencem kot pomoč pri pripravi vlog na javna poziva organiziral še dve delavnici za pripravo vlog.

Delavnica za pripravo vlog na JP ESRR bo v tednu med 24. in 28. 8. 2020, delavnica za pripravo vlog na JP EKSRP bo v tednu med 21. in 25. 9. 2020. O točnih terminih in lokacijah boste obveščeni.