Razvoj projektnih idej na območju LAS

Prva delavnica za razvoj projektnih idej


V Kulturnem domu Štore je 18. 9 .2019 potekala prva delavnica za razvoj projektnih idej. Udeležilo se je je 24 udeležencev z območja LAS, ki so samostojno in v skupinah ustvarjanje osnovni nabor projektnih idej in jih razvijali s poudarkom na inovativnosti in ustvarjanju potencialnih partnerskih povezav. S pomočjo priznane animatorke Natalije Vrhunc so si udeleženci postavljali vprašanja o zdravih temeljih, iz katerih bodo lahko začeli pripravo vlog, iskali priložnosti in potenciale ter razvijali čim bolj jasno sliko želenega rezultata.