Zanimivosti

LAS Raznolikost podeželja deluje na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Ena izmed nalog LAS je animacija prebivalcev k aktivnemu vključevanju v razvoj območja.


Aktivni prebivalci lahko pripomorejo k razvoju po principu “od spodaj navzgor”, kar pomeni, da se razvoj načrtuje in izvaja glede na potrebe prebivalstva.

Sredstva za izvajanje operacij so LAS v pomoč, da podpre dobre ideje, ki bodo omogočile razvoj območja na področju, ki ga prebivalstvo označuje za najpomebnejšega.


Aktualno dogajanje


Delo LAS in vodilnega partnerja je usmerjeno v pripravo dokumentacije za objavo javnih pozivov, ki sta načrtovana za september 2016. Po potrditvi Strategije lokalnega razvoja bo LAS sprejel letni načrt aktivnosti za leto 2016 in objavil javna poziva za sredstva skladov EKSRP in ESRR.

Vsem zainteresiranim bodo na voljo informacije o pogojih za prijavo na javni poziv in pomoč pri prijavi. Organizirana bo tudi predstavitev obeh javnih pozivov.


Prihajajoči dogodki


Prihajajoči dogodki
Potrditev SLR – predvidoma julij 2016.
Objava javnih pozivov za sofinanciranje operacij – september 2016.
Strokovna ekskurzija z ogledi dobrih praks – september 2016.