Zanimivosti

LAS Raznolikost podeželja deluje na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Ena izmed nalog LAS je animacija prebivalcev k aktivnemu vključevanju v razvoj območja.


Aktivni prebivalci lahko pripomorejo k razvoju po principu “od spodaj navzgor”, kar pomeni, da se razvoj načrtuje in izvaja glede na potrebe prebivalstva.

Sredstva za izvajanje operacij so LAS v pomoč, da podpre dobre ideje, ki bodo omogočile razvoj območja na področju, ki ga prebivalstvo označuje za najpomebnejšega.


Aktualno dogajanje na LAS


Delo LAS in vodilnega partnerja je usmerjeno v pripravo spremembe Strategije lokalnega razvoja, pripravo poročil za leto 2018 in izvajanje animacije območja z namenom razvoja projektnih idej. LAS vsem zainteresiranim nudi informacije o pogojih za prijavo na javne pozive LAS in pomoč pri prijavi.


Prihajajoči dogodki


Javni poziv za izbor članov ocenjevalne komisije LAS – april 2019
Skupščina LAS – maj 2019
Strokovna ekskurzija za vinogradnike – skupno trženje vin – 23. 5. 2019
Priprava projektnih idej in animacija območja – maj/junij 2019
Javni poziv za sredstva ESRR – junij 2019

Strokovna ekskurzija za ponudnike z območja LAS – 10. 7. 2019