NajdiZanimivosti

LAS Raznolikost podeželja deluje na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Ena izmed nalog LAS je animacija prebivalcev k aktivnemu vključevanju v razvoj območja. Aktivni prebivalci lahko pripomorejo k razvoju po principu "od spodaj navzgor", kar pomeni, da se razvoj načrtuje in izvaja glede na potrebe prebivalstva. Sredstva za izvajanje operacij so LAS v pomoč, da podpre dobre ideje, ki bodo omogočile razvoj območja na področju, ki ga prebivalstvo označuje za najpomebnejšega.