NajdiAktualno / novice » Ocenjevanje vlog

Ocenjevanje vlog

V petek, 10. 2. 2017, je potekel rok za oddajo vlog na javni poziv za izbor operacij LAS Raznolikost podeželja za sklad EKSRP.

 

Na javni poziv je prispelo 20 vlog. Ocenjevalna komisija je v četrtek, 16. 2 .2017, opravila odpiranje prispelih vlog in pregled izpolnjevanja pogojev za upravičenost.
 
V skladu s Pravilnikom o postopkih izvedbe javnih pozivov LAS Raznolikost podeželja bo vodilni partner najkasneje v treh dneh od prejema poročila Ocenjevalne komisije vlagateljem, ki so oddali nepopolne vloge, na elektronski naslov poslal pozive na dopolnitve vlog.
 
Po preteku roka za dopolnitve bo Ocenjevalna komisija pregledala prispele dopolnitve in pričela z ocenjevanjem vlog, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost. Vloge, ki pogojev ne bodo izpolnjevale, bodo zavržene in izločene iz nadaljnjih postopkov ocenjevanja.