NajdiObčina Laško

Občina Laško

Mestna ulica 2

3270 Laško

www.lasko.si

Upravičena območja za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): celotno območje občine Laško.

Upravičena območja za sklad ESRR (Evrospki sklad za regionalni razvoj): naselji Laško in Rimske toplice.