NajdiJavni pozivi

Javni poziv za dodelitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) bo razpisan po potrditvi javni poziva na MGRT predvidoma marca 2017.

 

LAS Raznolikost podeželja je 12. 12. 2016 objavil Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016. Poziv je bil odprt do 10. 2. 2017.

 

LAS Raznolikost podeželja je dne 11. 10. 2016 objavil javni poziv za izbor članov ocenjevalne komisije, ki je bil zaključen 25. 10. 2016. Upravni odbor je na 11. seji dne 30. 11. 2016 imenoval 5 članov in 2 nadomestna člana ocenjevalne komisije.