Osebna izkaznica LAS

Naziv LAS: Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja
Naslov LAS: Teharska cesta 49, 3000 Celje

Naslov varnega elektronskega predala: simbio@poslovna.posta.si
Spletna stran LAS: www.las-raznolikost-podezelja.si
Predsednik LAS: Karmen Bračič

Vodilni partner LAS: SIMBIO d.o.o.
Naslov vodilnega partnerja LAS: Teharska cesta 49, 3000 Celje

Številka transakcijskega računa LAS
SI56 33000-5412313550, odprt pri Hypo Alpe-Adria Bank d.d.

Velikost območja LAS:395,8 km²
Število prebivalcev LAS: 75.043
Število občin: 4

Vključene občine:
Mestna občina Celje, Občina Laško, Občina Štore, Občina Vojnik

Problemsko območje ali območje ZTNP-1 (označi): DA NE
Kohezijska regija: Vzhodna kohezijska regija

SLR bo financirana (označi): EKSRP  ESRR  ESPR
Glavni sklad (označi):EKSRP  ESRR  ESPR

Datum ustanovitve lokalnega partnerstva: 6. 10. 2015
Število članov LAS: 57