Objave javnih pozivov

Javni poziv za izbor članov ocenjevalne komisije LAS Raznolikost podeželja je objavljen 11.10.2016 in bo odprt do 25. 10. 2016.


Vsi zainteresirani kandidati in kandidatke se lahko prijavite s prijavnim obrazcem, ki je priloga javnega poziva. Vse dodatne informacije o javnem pozivu so vam na voljo na naslednjih kontaktih:

e-pošta: info@raznolikost-podezelja.si
telefon: 03 / 425 64 66
Kontaktna oseba: Primož Kroflič