Objave javnih pozivov

Javni pozivi

LAS Raznolikost podeželja s pomočjo objave javnih pozivov zagotavlja možnost dostopa do sredstev za sofinanciranje projektov in operacij vsem zainteresiranim potencialnim upravičencem z območja LAS.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – javni poziv za leto 2016

Evropski sklad za regionalni razvoj – javni poziv za leto 2017