Predstavitev LAS

37
LOKACIJSKIH AKCIJSKIH SKUPIN

Povezujemo podeželjsko območje
MO CELJE, OBČINA LAŠKO, ŠTORE IN VOJNIK

Projekti

  • Sklad EKSRP

  • Sklad ESRR

  • Operacije sodelovanja LAS

AKTUALNO

Razpis volitev v org. LAS

Javni poziv za predloge

Javni poziv za člane

JAVNI POZIVI

Objave

Pravilniki

Izbrani projekti

ZANIMIVOSTI

Objave

Pravilniki

Izbrani projekti